Droombomen in Hof van Twente

Hof van Twente - de kinderen uit de Hof hebben ruim 1400 tekeningen gemaakt met hun eigen "droom van een boom". De jury heeft...

Informatieveiligheid 2020

Hof van Twente - in december 2020 is de gemeente slachtoffer geworden van een grote computerhack, met een crisis tot gevolg waarin de gemeentelijke...

Beusbergerwaterleiding

Hof van Twente - de fractie van PvdA stelt vragen aan het college, omdat herstel van deze waterloop niet echt van de grond komt....

Enquête voor culturele instellingen

Hof van Twente - Al geruime tijd worden we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Hierdoor konden geplande activiteiten niet plaatsvinden. In de...

Kaartenactie oranje container

Hof van Twente - de kaartenactie start deze week en betekent dat de verpakkingencontainers per steekproef worden nagekeken. Is de inhoud goed ontvangt de...

Bladferment

Hof van Twente - de gemeente gebruikt bladafval voor bodemverbetering. Gildebor verzamelt bladafval en bermmaaisel om te fermenteren tot bodemverbeteraar. Het blad wordt vermengt...

Woonwagenlocaties

Hof van Twente - de fractie van PvdA verzet zich tegen de wijze waarop het college de inwoners van Goor heeft overvallen met mogelijke...

Prijsverhogingen Twence

Hof van Twente - de fracties van D66 en SP vragen hoe het college denkt over de aangekondigde forse prijsverhogingen van Twence, waar bijv....

Plein onder de Platanen

Hof van Twente - de fracties van D66, SP en PvdA concluderen dat er weinig voortgang zit in de motie Herinrichting Plein Onder de...

Verkoop Cogas Kabel

Hof van Twente - de fracties van SP en D66 stellen vragen over de miljoenenopbrengst van de aandelenverkoop van Cogas Kabel. Het college stelt...