Opvang vluchtelingen

Hof van Twente - op dit moment zijn in Hof van Twente drie stromingen vluchtelingen op zoek naar huisvesting. Oekraïense vluchtelingen: er is voldoende...

Asbestcommunicatie

Hof van Twente - het asbestspook is voor veel bewoners in Het Gijmink nog niet verdwenen. Uit evaluatie van Arcadis en provincie blijkt dat...

Goodgoan Markelo

Hof van Twente - in de periode 2019-2021 hebben partners in de ouderenzorg Markelo in een pilot samengewerkt. Hierbij waren de huisartsenpraktijken, Carintreggeland, Salut,...

Sloop De Stoevelaar

Hof van Twente - hoewel het college duidelijk heeft gezegd dat sloop en nieuwbouw van De Stoevelaar in Goor een zaak is van Carintreggeland,...

Woningtoewijzing statushouders

Hof van Twente - het kabinet wil de woningtoewijzing voor statushouders met 40% opschalen, dus niet 1 op de 11, maar 1 op de...

Boomdeeldagen voor inwoners buitengebied

Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen...

PvdA over de afvalproblematiek

De PvdA vindt dat er nu eindelijk een eind moet komen aan het illegaal storten bij vuilcontainers in de kernen van de Hof van...

Subsidieaanvraag

Van 1 juni tot en met 15 september 2022 kunnen organisaties weer subsidies aanvragen voor 2023. Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen...

Start bouwrijp maken bouwplan Bentelo Buiten

Bentelo - Het ontwerp voor het bouwplan Bentelo Buiten is klaar. Er komen 12 woningen. Onlangs zijn de nieuwe straatnamen in het plan...

Nieuw college aan de slag met ‘Actief noaberschap’

Formateur Jan G.M. Put heeft de Visie 2022-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze Visie, getiteld ‘Actief Noaberschap’ is opgesteld door de partijen CDA, Gemeente...