Woningtoewijzing statushouders

Hof van Twente - het kabinet wil de woningtoewijzing voor statushouders met 40% opschalen, dus niet 1 op de 11, maar 1 op de...

Boomdeeldagen voor inwoners buitengebied

Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen...

PvdA over de afvalproblematiek

De PvdA vindt dat er nu eindelijk een eind moet komen aan het illegaal storten bij vuilcontainers in de kernen van de Hof van...

Subsidieaanvraag

Van 1 juni tot en met 15 september 2022 kunnen organisaties weer subsidies aanvragen voor 2023. Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen...

Start bouwrijp maken bouwplan Bentelo Buiten

Bentelo - Het ontwerp voor het bouwplan Bentelo Buiten is klaar. Er komen 12 woningen. Onlangs zijn de nieuwe straatnamen in het plan...

Nieuw college aan de slag met ‘Actief noaberschap’

Formateur Jan G.M. Put heeft de Visie 2022-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze Visie, getiteld ‘Actief Noaberschap’ is opgesteld door de partijen CDA, Gemeente...

Bestrijding eikenprocessierups begint

Deze week begint de bestrijding van de eikenprocessierups met Xentari. De bladontwikkeling van de eiken is zover dat het kan. Pas als de bladeren...

Scherpenzeelseweg/ Patrijzenstraat/ Fazantstraat

De gemeente krijgt veel vragen over het afwerken van de kruising Scherpenzeelseweg/ Patrijzenstraat/ Fazantstraat in Goor. Die kruising is eind volgende week bestraat. Dat dit...

ENSIA Verantwoording 2021

Hof van Twente - in het kader van de informatiebeveiliging moet de gemeente ieder jaar verantwoorden hoe wordt omgegaan met de informatie die voor...

Afval gedumpt bij het milieuplein de Whee

Bij de gemeente kwamen meldingen binnen over afval dat gedumpt wordt bij de ondergrondse containers bij de parkeerplaats aan de Da Costastraat 1-15 te...