Aanslag gemeentelijke belastingen

Hof van Twente - Op 29 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 thuisbezorgd. Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid dan krijgt u...

Jaarverslag uitvoering VTH-taken Hof van Twente

Hof van Twente - het Uitvoeringsprogramma VTH-taken borgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Per 1-1-2019 worden alle milieutaken uitgevoerd door de Omgevingsdienst...

Dorpsplein centrum Markelo

Hof van Twente - SP, D66 en GroenLinks vragen het college naar de ontwikkelingen van de Kaasfabriek. Ze willen weten of de Stichting nog...

Duurzaamheidsreserve Hof van Twente (Vitens-gelden)

Hof van Twente - Deze reserve van € 4 miljoen is bij de begroting 2020 opgegaan in de gemeentelijke middelen, met de toezegging van...

Info over astbestverwijdering

Hof van Twente - Wist je dat je asbest in veel gevallen gratis kunt brengen naar het Milieupark Bruins en Kwast aan de Mossendamdwarsweg...

Werkzaamheden Molenstraat

In de Molenstraat te Goor worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht. De werkzaamheden hiervoor vinden deze week en volgende week plaats. De Molenstraat wordt daarom afgesloten....

Pilot chatrobot

Hof van Twente - op donderdag 10 september ,(de dag van de digitale communicatie), start de gemeente Hof van Twente een proef met een...

Rekenkameronderzoek pilotproject ‘t Doesgoor.

Hof van Twente - In brede kring bleek behoefte te bestaan aan duidelijkheid over het verloop...

Mozaïekbank 100 jaar kiesrecht

Hof van Twente - dinsdag 15 september a.s. wordt om 18.45 uur voor het gemeentehuis in Goor de mozaïekbank onthuld die in het teken...

Transitieplan Regio Twente

Hof van Twente - De 14 Twentse gemeenten hebben in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over versterking van de regionale samenwerking op het gebied van volksgezondheid....