De provincie Overijssel speelt geen rol bij het eventueel verplaatsen van een veevoederfabriek uit het centrum van een dorp naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Wel kan de provinciale HMO (Herstructurerings Maatschappij Overijssel) worden ingeschakeld. Deze houdt zich bezig met het opknappen en revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen in de hele provincie.
In het geval van een mogelijke verplaatsing van de veevoederfabriek ABZ in Markelo is er wel een onderzoek geweest. De conclusie daarvan was dat zo’n verplaatsing ver buiten de (financiële) mogelijkheden van HMO, gemeente Hof van Twente en ABZ valt.Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) antwoordden dat op schriftelijke vragen van het PvdA-Statenlid Annemieke Wissink en haar VVD-collega Dinand Leferink. De twee Statenleden vinden dat ABZ in het centrum van Markelo verplaatst zou moeten worden. De fabriek zou volgens hen de ontwikkeling van het centrum beïnvloeden en een negatieve invloed op de leefbaarheid in het dorp hebben.

De gemeente Hof van Twente praat al vele jaren over een mogelijke verplaatsing van ABZ. Eind 2017 is daarover al een motie in de gemeenteraad aangenomen maar dat heeft nog niets opgeleverd. GS van Overijssel ziet verder geen rol voor de provincie weggelegd met een verwijzing naar de negatieve uitkomst van het onderzoek door de HMO.

‘Wij (GS, red.) hebben geen beleid en financiële middelen voor de verplaatsing van bedrijven uit dorps- of stadskernen. Met de verplaatsing is niet zozeer een economisch belang gediend. Het gaat vooral om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van dit bedrijf in de kern Markelo. De gemeente is het bevoegd gezag in het kader van de ruimtelijke afweging (bestemmingsplan) en ook voor de huidige (milieu-)omgevingsvergunningen van het bedrijf’, zo stelt het Overijsselse college.

De twee Statenleden wilden verder weten of een dergelijke situatie ook in andere Overijsselse plaatsen speelt, maar daar gaat GS verder niet op in: ‘De provincie heeft geen gesprekken gevoerd met veevoederfabrieken in andere plekken over mogelijke bedrijfsverplaatsingen’.

In bijvoorbeeld Raalte is een soortgelijke situatie met veevoerfabrikant Booijink in het centrum van het dorp. Ook hier wordt al vele jaren over verplaatsing gesproken maar zonder enig resultaat.

ABZ Diervoeding ontstond in 2013 door een fusie van Arkervaart Diervoeding uit Nijkerk en Brameco∙Zon in Eindhoven. Markelo is een van de vijf productielocaties en richt zich op pluimvee-, varkens- en rundervoer. De coöperatie produceert in totaal jaarlijks zo’n 620.000 ton diervoeders.

Bron: Vee & Gewas

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here