Hof van Twente – de impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakketaangekondigd om ondernemers te ondersteunen. De gemeente Hof van Twente wil hieraan bijdragen door ondernemers uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen.

De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendzaakbelasting (OZB), rioolheffing, reinigingsheffingen, marktgelden, bedrijveninvesteringszone en leges die in het kalenderjaar 2020 zijn of worden opgelegd. Het uitstel geldt voor maximaal zes maanden tot en met november 2020 en kan worden aangevraagd door alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur en stichtingen en verenigingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here