Gezond gedrag, preventie en samenwerking

0
538

Hof van Twente – Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Dat is waar de gemeente samen met partners en inwoners naartoe wil met de visie ‘De Gezonde Verbinding’. In deze visie is er geen sprake meer van maximale zorg, maar van optimale zorg. Daarbij is voorkómen belangrijker dan genezen. Kortom: een samenleving waarin gezond gedrag centraal staat en mensen zelf de verantwoordelijk nemen voor hun gezondheid.Doel van de “Gezonde verbinding’ is ook dat er zo weinig mogelijk hulpverleners over de vloer komen bij mensen. Dit ligt in het verlengde van de huidige werkwijze waarbij een gezin één hulpverleningsplan en één regisseur heeft, die de zaken voor dit gezin regelt. Partners om dit te bereiken, zijn onder andere doorverwijzers, mantelzorgers, verzekeraars en (medisch) specialisten. Het visiedocument De Gezonde Verbinding wordt op 7 mei besproken in de raadsvergadering.
De noodzaak voor deze verandering is deels ingegeven door factoren van buitenaf (demografische ontwikkelingen, technologische vooruitgang en financiën). Mensen zijn echter zelf ook toe aan verandering. Zij willen zelf de regie hebben en onafhankelijk zijn.
Krachtig middel Concreet betekent ‘De gezonde verbinding’ bijv. dat de Hof de ‘doorverwijzers naar de zorg’ vraagt om – waar dat kan – door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen. Daarbij kunt u onder andere denken aan welzijnswerk en vrijwilligersinitiatieven, zoals De Omslag, een inloophuis of een maaltijdvoorziening. Ook wil de gemeente aandacht voor preventie en leefstijl van mensen. Dat kan voorkómen dat mensen ziek worden. Voor oudere inwoners wordt niet alleen ingezet op zorg, maar ook op welzijn (bijv. eenzaamheid oplossen, meedoen in de samenleving). De gemeente gelooft dat verbinden een krachtig middel is om de gewenste veranderingen en ombuiging tot stand te brengen. Binnen Hof van Twente bestaan al veel waardevolle verbindingen. Onderlinge verbondenheid in kernen en buurtschappen, sociale cohesie en veiligheid. Verbinding met de inwoners en maatschappelijke partners is van groot belang om de gestelde doelen te halen. Alleen dan kunnen de hulpverleners vroegtijdig signaleren en helpen en waar mogelijk moeilijkheden voor de toekomst voorkomen.
Deelnemen aan de maatschappij Op dit moment komt deze samenwerking nog niet altijd van de grond door de grote hoeveelheid aan regels en procedures. De gemeente ziet het als haar taak om inwoners en professionals zo te faciliteren dat zij zich anders gaan gedragen en een positieve bijdrage aan hun eigen en elkaars gezondheid gaan leveren. Daarbij willen wij gezondheid zien in de breedste zin van het woord en is gezondheid niet enkel en alleen het uitblijven van ziekten. Uiteraard blijft er altijd sprake van een groep mensen die (tijdelijk) niet in staat is om op eigen kracht of met hulp van de omgeving mee te doen. Daar waar nodig blijft Hof van Twente zorg en ondersteuning bieden, gericht op het behoud van zelfredzaamheid en het bevorderen van deelnemen aan de maatschappij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in