Goor – Eind april hebben de leden van het digitale stadspanel van de Stadsraad Goor de eerste digitale peiling ontvangen. In deze eerste peiling werd de panelleden gevraagd naar hun mening over een viertal onderwerpen; de mogelijke sluiting van onbewaakte spoorwegovergangen, de toekomst van sportverenigingen, de ervaren burgerparticipatie door de gemeente en het activiteitenaanbod voor de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar in Goor.De resultaten van deze (62% respons) en de toekomstige digitale peilingen zijn voor de Stadsraad Goor belangrijke input om de belangen van de Goorse bevolking zo breed en goed mogelijk te kunnen behartigen. De panelleden zijn een brede vertegenwoordiging van de Goorse bevolking. Zij hebben zich grotendeels zelf aangemeld als reactie op een oproep van de Stadsraad hiervoor, begin februari.

Met betrekking tot de onbewaakte spoorwegovergangen werd duidelijk dat de overgangen aan de Heijinksweg en de IJsbaanweg veel worden gebruikt. 50% van de respondenten geeft aan beide overwegen dagelijks, wekelijks of enkele keren per maand te gebruiken. Slechts 13% geeft aan de overwegen nooit te passeren. Ruim 50% van de gebruikers komt uit de Whee of het centrum. Opmerkelijk is dat 25% van de gebruikers zelfs van de andere kant van Goor, het Gijmink of Heeckeren, komt. Op de vraag of een eventuele toekomstige samenwerking tussen Goorse sportverenigingen een middel zou kunnen zijn om de sport in Goor voor de toekomst betaalbaar en levensvatbaar te houden was maar liefst 73% van mening dat een toekomstige samenwerking onontkoombaar is. Op de vraag of er genoeg activiteiten zijn voor de Goorse jeugd tussen 12 en 16 jaar waren de meningen verdeeld. Ruim 45% van de panelleden is van mening dat er voor deze leeftijdscategorie te weinig te doen is, zeker als men geen lid is van één van de Goorse verenigingen. Op de vraag welk cijfer de panelleden de gemeente Hof van Twente geven op het gebied van burgerparticipatie gaf tweederde van de respondenten een 6 of lager. Daarnaast gaven de respondenten desgevraagd diverse andere bruikbare tips en opmerkingen voor de Stadsraad.
De Stadsraad Goor is blij met de hoge respons en is voornemens om 2 tot 3 keer per jaar de mening van de Goorse bevolking over actuele Goorse thema’s, via dit digitale stadspanel, te gaan bevragen. De volgende peiling staat gepland in het najaar. Eenieder die ook interesse heeft om deel uit te maken van het digitale Stadspanel kan dit laten weten door een mail te sturen naar stadsraadgoor@gmail.com. Uiteraard wordt eenieders privacy gerespecteerd en worden de mailadressen alleen gebruikt voor bovengenoemd doel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here