Hof van Twente – In brede kring bleek behoefte te bestaan aan duidelijkheid over het verloop van het pilotproject wijkvoorziening ’t Doesgoor. Daarop heeft de rekenkamercommissie besloten hiernaar een onderzoek in te stellen. De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of de gemeente in de gegeven omstandigheden rechtmatig, effectief en efficiënt heeft gewerkt.

Wijkvoorziening ’t Doesgoor is een algemene voorziening waar tal van maatschappelijke activiteiten voor inwoners worden georganiseerd. ’t Doesgoor is ontstaan doordat in 2013 het bestuur van voetbalvereniging sv Hector het initiatief nam om de eigen sportaccommodatie veelzijdiger te benutten.Adviesbureau Necker van Naem heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie.
De presentatie van het rapport is op maandag 27 januari 2020 om 19:30 in de raadzaal van de gemeente Hof van Twente. Na afloop zal het rapport aan de gemeenteraad worden aangeboden. De raad zal het rapport in zijn vergadering van 4 februari 2020 behandelen.
Het rekenkamerrapport en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen zijn na de presentatie aan de gemeenteraad openbaar en beschikbaar op de website van de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here