Programmabegroting 2022

0
620

Hof van Twente – Het college van burgemeester en wethouders heeft een meerjarig sluitende programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Door het beleid van de afgelopen jaren en enkele financiële meevallers kan het college blijven investeren in onze gemeente. Wethouder Scholten: “Investeren is één van de speerpunten van dit college. Het is erg fijn dat daarvoor in 2022 extra financiële ruimte is. Daardoor kunnen we extra gas geven op thema’s die belangrijk zijn voor onze inwoners en de toekomst en kunnen we op korte termijn de financiële pijn van de taakstellingen verzachten voor onze inwoners.” Voor de langere termijn houdt het college vast aan de besluiten die in 2019 en 2020 zijn genomen om te snijden in onze uitgaven. Daarmee houden we de gemeente financieel gezond.Duurzaamheid
Het college wil de extra inkomsten onder andere gebruiken voor duurzaamheidsprojecten. Zo wordt er geïnvesteerd in het pilotproject Buurtenergie. Drie buurtschappen gaan aan de slag om concrete plannen te maken voor het opwekken van duurzame energie. De gemeente biedt hulp en ondersteuning bij dit proces, de buurtschappen nemen het voortouw bij de ontwikkeling van de opwek en de verdeling van de opbrengsten. Daarnaast is er een budget uitgetrokken om duurzame projecten te kunnen (co-)financieren. Dit is belangrijk nu het Rijk hier de komende jaren fors in gaat investeren. Ook het scholenproject Hofpower wordt komend jaar voortgezet, zodat alle schoolgaande kinderen in Hof van Twente les blijven krijgen in duurzaamheid.

Openbare ruimte en welzijn
Het college wil ook extra geld vrijmaken voor de herstructurering van de openbare ruimte. In afgelopen seizoenen hebben we gezien dat het grillige weer zorgt voor nadelige effecten zoals onkruid. Het college wil een extra budget vrijmaken om hier flexibel op in te kunnen springen. Verder wordt er geld gereserveerd voor het integraal uitvoeringsplan asbestsanering. Voor de eerste fasen was al budget gereserveerd, nu is dat ook voor de laatste fasen het geval. Tot slot wordt er budget gereserveerd om de bezuiniging op welzijnssubsidies soepeler te laten verlopen. Uit gesprekken met de diverse instellingen blijkt dat er aan de voorkant vaak investeringen of andere incidentele maatregelen noodzakelijk zijn om de bezuinigingen vanaf 2024 op te kunnen vangen.

Extra geld jeugdzorg
Landelijk is er extra geld uitgetrokken voor de transformatie van de Jeugdzorg. Hof van Twente heeft die plannen ondergebracht in de Gezonde Verbinding. Het extra geld wil het college onder andere besteden aan betere toegang tot jeugdzorg voor degenen die dat nodig hebben. Ook andere initiatieven uit de Gezonde Verbinding krijgen een extra impuls, zodat al in 2022 de eerste resultaten zichtbaar worden. Cyberaanval De cyberaanval van december 2020 trekt een zware wissel op de gemeentelijke organisatie. Wethouder Scholten: “We merken nog dagelijks de effecten van de cyberaanval. Onze financiële administratie bijvoorbeeld was grotendeels weg. We zijn nog volop bezig die opnieuw op te bouwen. Het was een flinke klus om deze begroting op te stellen, het college heeft ze daar de complimenten voor gegeven.”

De raadsvergadering over de programmabegroting is op maandag 1 november 2021 vanaf 18.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in