“Onafhankelijke journalist”

0
509

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende: op 11 juli 2023 nam de raad een motie aan met betrekking tot  de verslaggeving over de raadsvergaderingen. Daarin werd uitgesproken dat het wenselijk zou zijn om hiervoor  een onafhankelijk journalist in dienst te nemen. Wij hebben begrepen dat nog niemand voor deze taak is  aangetrokken, maar dat dit voornemen in de begrotingsbehandeling moet worden goedgekeurd. 

Deze gang van zaken roept bij ons vraagtekens op. Het is een landelijk bekend probleem dat de lokale  democratie de bevolking steeds moeilijker bereikt. Je zou zelfs kunnen spreken van een “informatiegat”. De  beoogde aanpassingen in de mediawet hebben hier alles mee te maken; d.m.v. professionalisering en het  vormen van streekomroepen hoopt het kabinet de lokale politiek weer dichter bij de burger te brengen. Dat de  gemeente ook zelf meer wil doen om dit probleem op te lossen is zeer begrijpelijk. Het zou goed zijn als deze  ontwikkelingen elkaar zouden kunnen versterken. Overigens constateert de omroep ook dat de aandacht in de  regionale krant voor de lokale politiek sterk is afgenomen door een andere beleidskeuze bij deze krant. Zoals u  weet heeft de omroep al meerder pogingen gedaan om de samenwerking met de gemeente verder te  intensiveren. 

Onze vraagtekens hebben betrekking op twee zaken.  

Ten eerste hebben we veel moeite met de merkwaardige combinatie van “onafhankelijk journalist” en “in  gemeentelijke dienst”. Dat levert een innerlijke tegenstrijdigheid op. Een gemeentelijk functionaris die  gemeentelijke berichten verzorgt is een voorlichter, maar niet onafhankelijk. Omgekeerd: een onafhankelijk  journalist kan niet in gemeentedienst zijn. De verantwoordelijkheden horen volstrekt duidelijk te zijn.  Onafhankelijke media zijn een must in een goed werkende democratie. 

Ten tweede: het is voor ons vanzelfsprekend dat Hofstreek Omroep een taak heeft in het doorgeven van  gemeentelijk en politiek nieuws. Het commissariaat voor de media ziet daar ook op toe. Wij doen dat dan ook al  een lange reeks van jaren. Geïnteresseerden kunnen de berichten dagelijks volgen op onze tekst tv. En elke  raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden. Dit kost heel veel inzet van vrijwilligers. Daarnaast wordt – ook al meer dan twintig jaar – in het programma HvT Politiek en Nieuws dieper ingegaan op de achtergronden  van actuele politieke en maatschappelijke zaken. Velen van u zijn in dit programma als gast opgetreden. We  durven de stelling aan dat er niet veel lokale omroepen van onze omvang zijn die zoveel inzet vertonen voor dit  aspect van hun publieke taak. Dat brengt ons bij ons tweede vraagteken. De nieuwe functionaris gaat verslagen  sturen naar de lokale nieuwssites en sociale media, maar Hofstreek Omroep komt daarin volgens de motie niet voor. Het kan natuurlijk een vergissing zijn, maar we zouden wel graag enige uitleg krijgen.  

Tenslotte: wij staan klaar om het “informatiegat” te helpen opvullen en willen daarvoor graag samenwerken met  alle media in Hof van Twente. Natuurlijk moeten de deelnemers dan blijven uitgaan van hun eigen inhoudelijke  verantwoordelijkheid en hun eigen zakelijke of andere belangen. 

Wij willen hierover graag van gedachten wisselen met alle betrokkenen, inclusief de gemeente en wachten  hiertoe uw reactie af. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur en de vrijwilligers van Hofstreek Omroep, 

Drs. S.H. Quee, voorzitter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in