Goor – Salut en gemeente Hof van Twente gaan samen het jeugd- en jongerenwerk in Goor op een andere manier vormgeven. Met die nieuwe opzet willen Salut en de gemeente beter aansluiten bij de lokale behoefte.Ook wil het Jeugd en Jongerenwerk laten zien dat zij er zijn voor alle jongeren. Voor de kwetsbare jongeren richten zij zich op verminderen van de problematiek en voorkomen dat jongeren zwaardere zorg nodig hebben. Daarvoor gaan de jongerenwerkers nieuwe activiteiten ontwikkelen en zorgen dat ze op een laagdrempelige manier aanwezig en beschikbaar zijn voor de jongeren in Goor. Het huidige locatie gebonden jongerenwerk in De Maan past daar niet in en sluit onvoldoende aan bij de wensen en behoeften. Daarom gaat jongerencentrum De Maan gaat sluiten als fysieke ontmoetingsplek.

Het Jeugd- en Jongerenwerk in Goor gaat een aantal activiteiten aanpassen en ontwikkelen. Zo zal er meer inzet plaatsvinden in de wijk, op scholen en bij (sport-)verenigingen. Ook zullen jongeren worden gestimuleerd om zelf activiteiten op te zetten.
Met deze bredere aanpak van het jeugd- en jongerenwerk denken Salut en de gemeente dat zij beter kunnen aansluiten bij de behoefte die er is in Goor op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. Ook op andere plekken in de gemeente blijft het jeugd- en jongerenwerk actief op de manier die daar het beste past.

De nieuwe werkwijze wordt geëvalueerd, zodat we kunnen bijsturen indien nodig. Die evaluatie zal plaatsvinden over ongeveer twee jaar. Tegen die tijd is er voldoende ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze om te evalueren of het beoogde doel ook wordt bereikt. Bij die evaluatie worden de jongeren zelf en de diverse organisaties betrokken. Uiteraard informeren we u te zijner tijd over de resultaten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here