Goor РOp woensdag 29 april is de eerste digitale peiling van de Stadsraad Goor verzonden aan haar inmiddels ruim honderd panelleden. In deze peiling wordt de panelleden gevraagd naar hun mening over de mogelijke sluiting van onbewaakte spoorwegovergangen, de toekomst van sportverenigingen, het activiteitenaanbod voor de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar in Goor. Ook wordt er gevraagd om de ervaren burgerparticipatie door de gemeente te beoordelen. De panelleden zijn een brede vertegenwoordiging uit de Goorse bevolking en zij hebben zich grotendeels zelf aangemeld als reactie op een oproep van de Stadsraad hiervoor, begin februari.De Stadsraad Goor is voornemens om met enige regelmaat de mening van de Goorse bevolking over actuele Goorse thema’s, via dit digitale stadspanel, te gaan bevragen. De resultaten van de digitale peilingen zijn voor De Stadsraad Goor van belang om de belangen van de Goorse bevolking zo breed en goed mogelijk te kunnen behartigen. Eenieder die ook interesse heeft om deel uit te maken van dit digitale Stadspanel kan dit laten weten door een mail te sturen naar stadsraadgoor@gmail.com. Uiteraard wordt eenieders privacy gerespecteerd en worden de mailadressen alleen gebruikt voor bovengenoemd doel. De digitale vragenlijst wordt verzonden via het digitale survey programma Qualtrics, met medewerking van Saxion Hogescholen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here