Nieuw college aan de slag met ‘Actief noaberschap’

0
516

Formateur Jan G.M. Put heeft de Visie 2022-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze Visie, getiteld ‘Actief Noaberschap’ is opgesteld door de partijen CDA, Gemeente Belangen (GB) en VVD.“Het betreft een visie op hoofdlijnen, die nadrukkelijk een handreiking biedt aan de hele raad om hier gezamenlijk invulling aan te geven,” aldus Jan Put tijdens de bijzondere raadsvergadering op 17 mei. In die vergadering werden ook de drie wethouders benoemd voor de komende periode: Harry Scholten (CDA), Hannie Rohaan (GB) en Wim Meulenkamp (VVD).
De samenleving van Hof van Twente bruist van de ideeën en er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen. De gemeente wil deze uitdagingen aangaan met ‘actief noaberschap’: omzien naar elkaar, luisteren, altijd in gesprek blijven en samen richting geven aan de wereld van morgen. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s:
• Sociaal Domein
• Wonen
• Agrarische Sector
• Ondernemen
• Duurzaamheid
In de Visie wordt voor elk thema uitgewerkt welke kansen en ontwikkelingen het bestuur ziet voor onze gemeente. De Visie is samengevat in een infographic (zie bijlage). Alle documenten zijn te vinden op https://hofvantwente.nl/actiefnoaberschap.
Wethouders
Tijdens de extra raadsvergadering zijn ook de wethouders benoemd voor de periode 2022- 2026 en is de portefeuilleverdeling bekendgemaakt:
• Wethouder Harry Scholten: Financiën/belastingen, Openbare ruimte, Sport en accommodaties, Kunst en cultuur
• Wethouder Hannie Rohaan: Zorg en welzijn, WMO en jeugdzorg, Bijzondere doelgroepen, Onderwijs en wonen
• Wethouder Wim Meulenkamp: Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw/platteland, Duurzaamheid, Economie/werk en inkomen
Burgemeester Ellen Nauta heeft de portefeuille Organisatie, Wettelijke taken, Participatie en Communicatie.
Nieuwe raadsleden
Door de benoeming van de drie wethouders zijn er drie plekken vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze worden ingevuld door Hanneke van Groningen-Lantink (CDA), Marleen de Wilde-Smale (GB) en Edwin Scheperman (VVD). Zij zijn op 17 mei geïnstalleerd tijdens de buitengewone raadsvergadering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in