Agenda Raadsvergadering 24 maart

0
880

Opening, Agenda en Besluitenlijst
1: Opening en mededelingen
2: vaststellen agenda
3: Vaststellen besluitenlijst verg 3 maart j.l.
4: Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en Vragen
5:Vragenhalfuur gemeenteraad
6: spreekrecht burgers
7: Actieve informatieplicht collegeleden
7.1: Raadsinfo Voorbereiding Kadernota 2016
7.2: Raadsinfo realisatie personele taakstelling

Meningvormend
8.: Maatregelen bruggen Twentekanaal
9: Aanvullend budget bodemsanering ’t Gijmink
10: Gebouwenbeheervisie 2015 – 2019
11: Gew. vaststelling bestemming Bedrijventerrein Haven Goor
12: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied H.v.T.
13: Sturing en grip op intergemeentelijke samenwerking

Besluitnemend.
*: Geen voorstellen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in